محمد رئیسی-نافچی

مشخصات

نام: محمد نام خانوادگی: رئیسی-نافچی تاریخ تولد: 1336 حوزه انتخابیه: شهرکرد
نام: محمد
نام خانوادگی: رئیسی-نافچی
حوزه انتخابیه: شهرکرد
محمد رئیسی-نافچی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226590!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون