محمد حسینی

مشخصات

نام: محمد نام خانوادگی: حسینی تاریخ تولد: 1331
محل تولد: تربت جام استان: خراسان حوزه انتخابیه: تربت جام تایباد و باخرز
آراء ماخوذه: 91292 کل آراء: 133870 درصد آرا : 68/1
نام: محمد
نام خانوادگی: حسینی
تاریخ تولد: 1331
محل تولد: تربت جام
استان: خراسان
حوزه انتخابیه: تربت جام تایباد و باخرز
آراء ماخوذه: 91292
کل آراء: 133870
درصد آرا : 68/1
محمد حسینی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365018!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون