محمد جعفری چنیجانی

مشخصات

نام: محمد نام خانوادگی: جعفری چنیجانی تاریخ تولد: 1318 حوزه انتخابیه: لنگرود
نام: محمد
نام خانوادگی: جعفری چنیجانی
حوزه انتخابیه: لنگرود
محمد جعفری چنیجانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:362960!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون