محمد باقری بنابی

مشخصات

نام: محمد نام خانوادگی: باقری بنابی تاریخ تولد: 1350 حوزه انتخابیه: بناب
نام: محمد
نام خانوادگی: باقری بنابی
حوزه انتخابیه: بناب
محمد باقری بنابی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:268693!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر