محمد امامی کاشانی

مشخصات

نام: محمد نام خانوادگی: امامی کاشانی تاریخ تولد: 1310
محل تولد: کاشان استان: اصفهان حوزه انتخابیه: کاشان آران و بیدگل
آراء ماخوذه: 45925 کل آراء: 74969 درصد آرا : 61/2
نام: محمد
نام خانوادگی: امامی کاشانی
تاریخ تولد: 1310
محل تولد: کاشان
استان: اصفهان
حوزه انتخابیه: کاشان آران و بیدگل
آراء ماخوذه: 45925
کل آراء: 74969
درصد آرا : 61/2
محمد امامی کاشانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:362914!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون