محمد اسحق مدنی

مشخصات

نام: محمد اسحق نام خانوادگی: مدنی تاریخ تولد: 1325 حوزه انتخابیه: سراوان سیب سوران و زابلی
نام: محمد اسحق
نام خانوادگی: مدنی
حوزه انتخابیه: سراوان سیب سوران و زابلی
محمد اسحق مدنی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363155!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون