محمدنقی لطفی

مشخصات

نام: محمدنقی نام خانوادگی: لطفی تاریخ تولد: 1335 حوزه انتخابیه: ایلام ایوان سیروان کرداور مهران و ملکشاهی
نام: محمدنقی
نام خانوادگی: لطفی
حوزه انتخابیه: ایلام ایوان سیروان کرداور مهران و ملکشاهی
محمدنقی لطفی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265804!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون