محمدعلی صدوقی

مشخصات

نام: محمدعلی نام خانوادگی: صدوقی تاریخ تولد: 1328 حوزه انتخابیه: یزد و صدوق
نام: محمدعلی
نام خانوادگی: صدوقی
حوزه انتخابیه: یزد و صدوق
محمدعلی صدوقی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363082!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون