محمدعلی سبحان اللهی

مشخصات

نام: محمدعلی نام خانوادگی: سبحان اللهی تاریخ تولد: 1327 حوزه انتخابیه: تبریز
نام: محمدعلی
نام خانوادگی: سبحان اللهی
حوزه انتخابیه: تبریز
محمدعلی سبحان اللهی

اعضای هیات رئیسه

دوره اول_سال چهارم
دوره اول_سال چهارم

دوره اول_سال سوم
دوره اول_سال سوم

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363048!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون