محمدعلی رجائی

مشخصات

نام: محمدعلی نام خانوادگی: رجائی تاریخ تولد: 1312 حوزه انتخابیه: تهران
نام: محمدعلی
نام خانوادگی: رجائی
حوزه انتخابیه: تهران
محمدعلی رجائی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363020!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون