محمدصالح طاهری

مشخصات

نام: محمدصالح نام خانوادگی: طاهری تاریخ تولد: 1318 حوزه انتخابیه: خرّمآباد و دوره
نام: محمدصالح
نام خانوادگی: طاهری
حوزه انتخابیه: خرّمآباد و دوره
محمدصالح طاهری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365113!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون