محمدرضا شفیعی کاس احمدانی

مشخصات

نام: محمدرضا نام خانوادگی: شفیعی کاس احمدانی تاریخ تولد: 1321 حوزه انتخابیه: فومن و شفت
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: شفیعی کاس احمدانی
حوزه انتخابیه: فومن و شفت
محمدرضا شفیعی کاس احمدانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365099!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون