محمدرضا خباز

مشخصات

نام: محمدرضا نام خانوادگی: خباز تاریخ تولد: 1335 حوزه انتخابیه: کاشمر بردسکن و خلیلآباد
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: خباز
حوزه انتخابیه: کاشمر بردسکن و خلیلآباد
محمدرضا خباز

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365026!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون