محمدحسین چهرقانی انزابی

مشخصات

نام: محمدحسین نام خانوادگی: چهرقانی انزابی تاریخ تولد: 1299 حوزه انتخابیه: تبریز آذرشهر و اسکو
نام: محمدحسین
نام خانوادگی: چهرقانی انزابی
حوزه انتخابیه: تبریز آذرشهر و اسکو
محمدحسین چهرقانی انزابی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265645!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون