محمدحسین سلمانی زارجی رحیمی

مشخصات

نام: محمدحسین نام خانوادگی: سلمانی زارجی رحیمی تاریخ تولد: 1313 حوزه انتخابیه: سنقر و کلیایی
نام: محمدحسین
نام خانوادگی: سلمانی زارجی رحیمی
حوزه انتخابیه: سنقر و کلیایی
محمدحسین سلمانی زارجی رحیمی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363053!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون