محمدتقی مطهری فریمانی

مشخصات

نام: محمدتقی نام خانوادگی: مطهری فریمانی تاریخ تولد: 1307 حوزه انتخابیه: فریمان سرخس احمدآباد و رضویه
نام: محمدتقی
نام خانوادگی: مطهری فریمانی
حوزه انتخابیه: فریمان سرخس احمدآباد و رضویه
محمدتقی مطهری فریمانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363159!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون