محمدباقر محی‌الدین‌ انواری

مشخصات

نام: محمدباقر محیالدین نام خانوادگی: انواری تاریخ تولد: 1358 حوزه انتخابیه: رزن
نام: محمدباقر محیالدین
نام خانوادگی: انواری
حوزه انتخابیه: رزن
محمدباقر محی‌الدین‌ انواری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:362920!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون