محمدباقر قالیباف

مشخصات

نام: محمدباقر نام خانوادگی: قالیباف حوزه انتخابیه: تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس
نام: محمدباقر
نام خانوادگی: قالیباف
حوزه انتخابیه: تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس
محمدباقر قالیباف

اخبار

نطق و مصاحبه ها

گروههای دوستی

رئیس

دوره یازدهم_سال اول
دوره یازدهم_سال اول

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:458019!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر