محمدباقر داودی

مشخصات

نام: محمدباقر نام خانوادگی: داودی تاریخ تولد: 1322 حوزه انتخابیه: کردکوی ترکمن بندگز و کمیشان
نام: محمدباقر
نام خانوادگی: داودی
حوزه انتخابیه: کردکوی ترکمن بندگز و کمیشان
محمدباقر داودی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265676!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون