محمدباقر توکلی

مشخصات

نام: محمدباقر نام خانوادگی: توکلی تاریخ تولد: 1332 حوزه انتخابیه: خمین
نام: محمدباقر
نام خانوادگی: توکلی
حوزه انتخابیه: خمین
محمدباقر توکلی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365002!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون