محمدباقر بهرامی

مشخصات

نام: محمدباقر نام خانوادگی: بهرامی تاریخ تولد: 1334 حوزه انتخابیه: اسدآباد
نام: محمدباقر
نام خانوادگی: بهرامی
حوزه انتخابیه: اسدآباد
محمدباقر بهرامی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265625!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون