محمدامین سازگارنژاد

مشخصات

نام: محمدامین نام خانوادگی: سازگارنژاد تاریخ تولد: 1331 حوزه انتخابیه: خرامه سروستان و کوار
نام: محمدامین
نام خانوادگی: سازگارنژاد
حوزه انتخابیه: خرامه سروستان و کوار
محمدامین سازگارنژاد

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363045!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون