محمداسماعیل شوشتری

مشخصات

نام: محمداسماعیل نام خانوادگی: شوشتری تاریخ تولد: 1328
محل تولد: قوچان استان: خراسان حوزه انتخابیه: قوچان و فاروج
آراء ماخوذه: 35121 کل آراء: 69799 درصد آرا : 50/3
نام: محمداسماعیل
نام خانوادگی: شوشتری
تاریخ تولد: 1328
محل تولد: قوچان
استان: خراسان
حوزه انتخابیه: قوچان و فاروج
آراء ماخوذه: 35121
کل آراء: 69799
درصد آرا : 50/3
محمداسماعیل شوشتری

اعضای هیات رئیسه

دوره دوم_سال چهارم
دوره دوم_سال چهارم

دوره دوم_سال سوم
دوره دوم_سال سوم

دوره دوم_سال دوم
دوره دوم_سال دوم

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265737!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون