محسن پیرهادی

مشخصات

نام: محسن نام خانوادگی: پیرهادی حوزه انتخابیه: تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس
نام: محسن
نام خانوادگی: پیرهادی
حوزه انتخابیه: تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس
محسن پیرهادی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

اعضای هیات رئیسه

دوره یازدهم_سال اول
دوره یازدهم_سال اول

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:457872!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر