فاطمه قاسم پور

مشخصات

نام: فاطمه نام خانوادگی: قاسم پور حوزه انتخابیه: تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس
نام: فاطمه
نام خانوادگی: قاسم پور
حوزه انتخابیه: تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس
فاطمه قاسم پور

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:458015!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر