فائزه هاشمی بهرمانی

مشخصات

نام: فائزه نام خانوادگی: هاشمی بهرمانی تاریخ تولد: 1341 حوزه انتخابیه: تهران ری شمیرانات و اسلامشهر
نام: فائزه
نام خانوادگی: هاشمی بهرمانی
حوزه انتخابیه: تهران ری شمیرانات و اسلامشهر
فائزه هاشمی بهرمانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:366339!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر