فؤاد کریمی

مشخصات

نام: فؤاد نام خانوادگی: کریمی تاریخ تولد: 1330 حوزه انتخابیه: اهواز و باوی
نام: فؤاد
نام خانوادگی: کریمی
حوزه انتخابیه: اهواز و باوی
فؤاد کریمی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265795!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر