غلامرضا نوری قزلجه

مشخصات

نام: غلامرضا نام خانوادگی: نوری قزلجه
حوزه انتخابیه: بستان آباد
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: نوری قزلجه
حوزه انتخابیه: بستان آباد

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:458088!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون