غلامرضا حیدری

مشخصات

نام: غلامرضا نام خانوادگی: حیدری تاریخ تولد: 1334 حوزه انتخابیه: تفرش آشتیان و فراهان
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: حیدری
حوزه انتخابیه: تفرش آشتیان و فراهان
غلامرضا حیدری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265668!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر