غلامحسین نوذری

مشخصات

نام: غلامحسین نام خانوادگی: نوذری تاریخ تولد: 1333 حوزه انتخابیه: کازرون
نام: غلامحسین
نام خانوادگی: نوذری
حوزه انتخابیه: کازرون
غلامحسین نوذری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365214!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر