عیدی‌محمد میرزائی عطاآبادی

مشخصات

نام: عیدیمحمد نام خانوادگی: میرزائی عطاآبادی تاریخ تولد: 1332 حوزه انتخابیه: فلاورجان
نام: عیدیمحمد
نام خانوادگی: میرزائی عطاآبادی
حوزه انتخابیه: فلاورجان
عیدی‌محمد میرزائی عطاآبادی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265847!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر