علی خرمتائی

مشخصات

نام: علی نام خانوادگی: خرمتائی تاریخ تولد: 1304 حوزه انتخابیه: سقز و بانه
نام: علی
نام خانوادگی: خرمتائی
حوزه انتخابیه: سقز و بانه
علی خرمتائی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265669!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر