علی بابائی کارنامی

مشخصات

نام: علی نام خانوادگی: بابائی کارنامی حوزه انتخابیه: ساری و میان‌دورود
نام: علی
نام خانوادگی: بابائی کارنامی
حوزه انتخابیه: ساری و میان‌دورود
علی بابائی کارنامی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

فراکسیون

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:457855!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر