علیرضا عباسی

مشخصات

نام: علیرضا نام خانوادگی: عباسی حوزه انتخابیه: کرج، اشتهارد، فردیس
نام: علیرضا
نام خانوادگی: عباسی
حوزه انتخابیه: کرج، اشتهارد، فردیس
علیرضا عباسی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:466704!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر