علیرضا خسروی

مشخصات

نام: علیرضا نام خانوادگی: خسروی تاریخ تولد: 1341 حوزه انتخابیه: سمنان و مهدیشهر
نام: علیرضا
نام خانوادگی: خسروی
حوزه انتخابیه: سمنان و مهدیشهر
علیرضا خسروی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:268764!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر