علی‌اکبر روحانی‌فرد

مشخصات

نام: علیاکبر نام خانوادگی: روحانیفرد تاریخ تولد: 1314 حوزه انتخابیه: دهلران آبدانان درهشهر و بدره
نام: علیاکبر
نام خانوادگی: روحانیفرد
حوزه انتخابیه: دهلران آبدانان درهشهر و بدره
علی‌اکبر روحانی‌فرد

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265703!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر