علی‌اکبر آقایی مغانجوقی

مشخصات

نام: علیاکبر نام خانوادگی: آقایی مغانجوقی تاریخ تولد: 1326 حوزه انتخابیه: سلماس
نام: علیاکبر
نام خانوادگی: آقایی مغانجوقی
حوزه انتخابیه: سلماس
علی‌اکبر آقایی مغانجوقی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:268660!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر