علی‌اصغر رحمانی خلیلی

مشخصات

نام: علیاصغر نام خانوادگی: رحمانی خلیلی تاریخ تولد: 1323 حوزه انتخابیه: بهشهر نکا و گلوگاه
نام: علیاصغر
نام خانوادگی: رحمانی خلیلی
حوزه انتخابیه: بهشهر نکا و گلوگاه
علی‌اصغر رحمانی خلیلی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265691!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر