علیاصغر رحمانی-خلیلی

مشخصات

نام: علیاصغر نام خانوادگی: رحمانی-خلیلی تاریخ تولد: 1323 حوزه انتخابیه: بهشهر-نکا-و-گلوگاه
نام: علیاصغر
نام خانوادگی: رحمانی-خلیلی
حوزه انتخابیه: بهشهر-نکا-و-گلوگاه
علیاصغر رحمانی-خلیلی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226576!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون