علی‌اصغر اسفندیارپور

مشخصات

نام: علیاصغر نام خانوادگی: اسفندیارپور تاریخ تولد: 1334 حوزه انتخابیه: کوهدشت
نام: علیاصغر
نام خانوادگی: اسفندیارپور
حوزه انتخابیه: کوهدشت
علی‌اصغر اسفندیارپور

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265608!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر