میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی

مشخصات

نام: میرعلیاشرف نام خانوادگی: عبدالله پوریحسینی تاریخ تولد: 1340 حوزه انتخابیه: تبریز-آذرشهر-و-اسکو
نام: میرعلیاشرف
نام خانوادگی: عبدالله پوریحسینی
حوزه انتخابیه: تبریز-آذرشهر-و-اسکو
میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226642!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون