عبدالرضا عزیزی

مشخصات

نام: عبدالرضا نام خانوادگی: عزیزی تاریخ تولد: 1347 حوزه انتخابیه: شیروان
نام: عبدالرضا
نام خانوادگی: عزیزی
حوزه انتخابیه: شیروان
عبدالرضا عزیزی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:268842!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر