عباس مقتدای خوراسگانی

مشخصات

نام: عباس نام خانوادگی: مقتدای خوراسگانی حوزه انتخابیه: اصفهان
نام: عباس
نام خانوادگی: مقتدای خوراسگانی
حوزه انتخابیه: اصفهان
عباس مقتدای خوراسگانی

اخبار

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:458060!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون