عباس فلاحی باباجان

مشخصات

نام: عباس نام خانوادگی: فلاحی باباجان تاریخ تولد: 1345 حوزه انتخابیه: اهر و هریس
نام: عباس
نام خانوادگی: فلاحی باباجان
حوزه انتخابیه: اهر و هریس
عباس فلاحی باباجان

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:268859!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر