عباسعلی عمید

مشخصات

نام: عباسعلی نام خانوادگی: عمید تاریخ تولد: 1316 حوزه انتخابیه: تهران ری شمیرانات و اسلامشهر
نام: عباسعلی
نام خانوادگی: عمید
حوزه انتخابیه: تهران ری شمیرانات و اسلامشهر
عباسعلی عمید

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365131!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون