طاهرآقا برزگر-تکمه‌داش

مشخصات

نام: طاهرآقا نام خانوادگی: برزگر-تکمهداش تاریخ تولد: 1334 حوزه انتخابیه: بستانآباد
نام: طاهرآقا
نام خانوادگی: برزگر-تکمهداش
حوزه انتخابیه: بستانآباد
طاهرآقا برزگر-تکمه‌داش

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226506!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون