ضرغام صادقی

مشخصات

نام: ضرغام نام خانوادگی: صادقی تاریخ تولد: 1344 حوزه انتخابیه: شیراز
نام: ضرغام
نام خانوادگی: صادقی
حوزه انتخابیه: شیراز
ضرغام صادقی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:268823!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر