شهربانو امانی-انگنه

مشخصات

نام: شهربانو نام خانوادگی: امانی-انگنه تاریخ تولد: 1339 حوزه انتخابیه: ارومیه
نام: شهربانو
نام خانوادگی: امانی-انگنه
حوزه انتخابیه: ارومیه
شهربانو امانی-انگنه

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226485!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون