شهباز حسن پور بیگلری

مشخصات

نام: شهباز نام خانوادگی: حسن پور بیگلری تاریخ تولد: 1340
محل تولد: سیرجان استان: کرمان حوزه انتخابیه: سیرجان
آراء ماخوذه: 54970 کل آراء: 144694 درصد آرا : 37/99%
سابقه نمایندگی: هشتم+نهم
نام: شهباز
نام خانوادگی: حسن پور بیگلری
تاریخ تولد: 1340
محل تولد: سیرجان
استان: کرمان
حوزه انتخابیه: سیرجان
آراء ماخوذه: 54970
کل آراء: 144694
درصد آرا : 37/99%
سابقه نمایندگی: هشتم+نهم
شهباز حسن پور بیگلری

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
09131457248
2604 2400 2400 1518
Parameter:100723!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون