شمشون مقصودپورسیر

مشخصات

نام: شمشون نام خانوادگی: مقصودپورسیر تاریخ تولد: 1309 حوزه انتخابیه: مسیحیان آشوری و کلدانی
نام: شمشون
نام خانوادگی: مقصودپورسیر
حوزه انتخابیه: مسیحیان آشوری و کلدانی
شمشون مقصودپورسیر

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365180!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون